La presència de mitjans de comunicació –premsa, ràdio i televisió- ha estat i continua essent el símptoma més clar de normalitat democràtica dins la nostra societat. Gràcies a aquests, hem pogut seguir el relat de la transició democràtica i dels anys que vingueren després fins a l’actualitat, des de les diferents perspectives que se’ns han ofert a través de milers de portades i titulars. Un curiós caleidoscopi que palesa la pluralitat i diversitat de la nostra societat.

Enguany es commemoren els primers quaranta anys de Prensa Ibérica, un grup editorial que pren el vol l’any 1978 a les Illes Canàries amb la adquisició com primera fita de La Provincia de Editorial Prensa Canaria i que recala a l’arxipèlag balear el 1991 amb la compra de DIARIO de MALLORCA. Vagi per endavant la meva més sincera felicitació a totes i tots els professionals que dia rere dia fan possible una informació rigorosa i de qualitat que els ha permès guanyar-se la confiança dels seus lectors al llarg de quatre dècades, alhora que els ha fet mereixedors de diversos i importants guardons.

Els mitjans informen i alhora generen opinió. La ciutadania percep una part important de la realitat a través seu, sobretot d’aquella que no és capaç de copsar amb la seva mirada ni d’entendre d’una sola ullada. Aquest compromís social dels mitjans, que va molt més enllà del simple relat informatiu, rau de manera sobirana que sovint premsa, ràdio i televisió són la connexió necessària de les persones amb el relat diari de la quotidianitat que, al cap i a la fi, forma el gran relat de la història.

La història de Prensa Ibérica corre paral·lela a la dels ajuntaments democràtics

La història de Prensa Ibérica corre paral·lela a la dels ajuntaments democràtics, tot i que la incorporació de Diario de Mallorca, nascut el 1953, al grup editorial no es produí fins fa poc més d’un quart de segle. Moltes coses han canviat des de llavors i han estat molts també els reptes que hem hagut de superar uns i altres, institucions públiques i mitjans de comunicació.

Només si construïm entre totes i tots una societat civil compromesa, viva i activa, podrem garantir una cultura democràtica forta i combativa. I aquest és el paper que tenen institucions i mitjans: promoure la participació i esperonar l’esperit crític de la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Palma projectam el futur d’una ciutat que durant el 2018 ja ha començat a experimentar una gran transformació urbana, econòmica i social. Un any en què hem posat en marxa projectes basats en la sostenibilitat i la cultura, i sobretot d’interès general, per a fer de Palma una ciutat més moderna, més europea i amb valors.

De cara al futur, el nostre desig és que els professionals que formen Prensa Ibérica mantinguin el compromís social que acompanya tot mitjà de comunicació de formar persones més crítiques i societats més plurals, capaces de créixer en un entorn social cohesionat i d’oferir respostes creatives als reptes de la societat actual.

La història d’un mitjà escrit es resumeix en portades… 365 cada any, com a mínim.