Manacor és un municipi que se sent viu. El poble de Manacor se sent orgullós del seu passat i sap que té prou força per exigir-ho tot del futur. Com a batlessa del municipi crec que la fortalesa de Manacor viu en els ciutadans i ciutadanes. Els manacorins i manacorines hem demostrat que estam compromesos amb el progrés del municipi i de la comarca. Ho hem demostrat sobradament en les darreres dècades. Per exemple amb la gran mobilització per exigir la construcció de l’Hospital de Manacor o amb manifestacions a favor de la conservació del nostre entorn natural. Els manacorins i manacorines hem exigit el retorn del tren a la ciutat, nous centres educatius o més i millors infraestructures culturals. I també ens hem posat al costat dels que més ho necessiten, tal com hem demostrat els darrers dies amb els afectats per la torrentada i les inundacions del Llevant. Mai no podrem agrair a bastament tota la feina que s’ha fet en aquest sentit. Però en tots aquests àmbits hem demostrat que la història, en majúscules, és de la gent que la fa possible.

El poble de Manacor se sent orgullós del seu passat i sap que té prou força per exigir-ho tot del futur

De tot això n’és i n’ha estat testimoni el Diario de Mallorca. La realitat del nostre municipi impregna cada dia les pàgines d’aquest mitjà de comunicació, una de les capçaleres de referència dels nostres conciutadans. El diari, a més, no només es fa ressò de les grans notícies que resten a la memòria col·lectiva. El comerç, el teatre, l’esport, la cultura i la tradició que a Manacor sabem conservar o la força de les entitats ciutadanes també són presents al diari. Hi són a través de les històries humanes, petites grans històries que a través d’entrevistes i reportatges han radiografiat el perfil més amable de Manacor. Crec fermament que la força de la gent de Manacor conforma el nostre caràcter com a poble i és l’essència en la qual ens reconeixem els ciutadans i ciutadanes. Així Manacor es presenta al món a través de les pàgines del DIARIO de MALLORCA com un municipi viu, arrelat a la nostra manera de ser i en constant metamorfosi. Per això com a batlessa i com a ciutadana estic orgullosa de conèixer i de reconèixer l’evolució del nostre poble a través d’aquestes pàgines.