Durant els últims 40 anys, Mallorca ha viscut el període de major creixement econòmic, social, cultural i polític de la seva història. Una transformació que ens ha permès donar un salt qualitatiu i quantitatiu cap a la modernitat, el progrés i el benestar. Entre tots i totes hem construït una societat oberta i integradora, basada en la llibertat i la tolerancia. Un compromís amb la cohesió social, al qual ha contibuiït de manera inegable Diario de Mallorca.

De fet, en cumplir-se 40 anys de la creació del grup Prensa ibérica, l’empresa editora del diari, resulta obligat recordar i agrair la seva aportació en aquells primers anys de la transició democràtica quan es van recuperar les nostres institucions d’autogovern. El seu posicionament durant aquell periode va jugar un paper importantíssim. Per això es de justícia valorar aquesta defensa ferma de la democràcia.

Des de llavors ençà, la tasca de Diario de Mallorca ha anat més enllà de la d’informar; ha estat una peça clau per formar, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania mallorquina. Ha assumit, com no podía ser d’altra manera, que els mitjans de comunicació són bàsics per establir nexes entre la societat i aquells que, desde les nostres responsabilitats polítiques, tenim l’obligació de gestionar els recursos públics. Així, durant cuatre dècades, i desde les seves pàgines, s’han traslladat a l’opinió pública les preocupacions de la societat. Ha esdevingut un termòmetre social, bàsic i essencial en una societat moderna i democràtica.

La tasca de Diario de Mallorca ha anat més enllà de la d’informar; ha estat una peça clau per formar, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania

La feina, però, no acaba aquí. Mallorca i el conjunt de les Illes Balears tenen per davant un futur que necessita de tots. Els mitjans tenen un paper privilegiat en el procés de construcció social i d’objectivació de la realitat que ens envolta. Així, cal que de manera conjunta sigam capaços de fer un front comú que ens permeti mantenir el dinamisme econòmic, corregir els desequilibris territorials i socials que han generat les polítiques del passat i projectar-nos cap a una nova etapa. Per poder fer-ho realitat, es urgent aconseguir els recursos que permetin poder desenvolupar aquests projectes. Per tant, la primera passa per dibuixar el nostre futur col·lectiu passa, innevitablement, per millorar el nostre finançament per atendre com cal els ciutadans. És feina de tots.

Molts d’anys a Diario de Mallorca i Prensa Ibérica. Estic plenament convençut que seguirán pel camí de la independencia informativa i l’objectivitat. Tots en sortirem guanyant.