La llavor del moviment veïnal que representa la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, té el seu bressol, en el transcurs dels darrers anys del franquisme, dissimulades en les anomenades Associacions de Família. Llavors era la única manera possible, perquè els veïnats es poguessin reunir i plantejar encara que de manera tímida, petites reivindicacions que no aixequessin la sospita de l’aparat repressor del regim franquista.

És a partir de l’aprovació de la Constitució, per lo tant ja en democràcia, quan s’obrin les portes, perquè els ciutadans es puguin associar de manera formal, es comencen a constituir les primeres associacions de veïnats tal com avui en dia les coneixem. A partir d’aquets fet, l’any 1980 es constitueix la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Palma, que tot seguit donaria lloc a l’actual Federació.
En un inici, la falta d’equipament, i infraestructures bàsiques, com la falta d’una xarxa de canalització d’aigües fecals, el subministrament d’aigua potable, o la falta d’enllumenat públic, era motiu més que suficient per aglutinar els ciutadans al voltant de les associacions de veïnats, que van sorgint en cascada a tots els barris del centre de Palma i també en els perifèrics.

És a partir de l’any 1985, quan les reivindicacions que encapçalen les associacions de veïnats conjuntament amb la pròpia Federació prenen una dimensió molt més ampla, incloent en les reivindicacions, serveis socials per a les persones més desafavorides, la protecció del nostre patrimoni material, cultural i el nostre medi ambient. Un bon exemple de tot això serien: la rehabilitació del Centre Històric, el Puig de Sant Per, Es Jonquet, o Sa Calatrava. La lluita contra les urbanitzacions de Son Quint, Es Trenc, i Sa Dragonera, o la participació juntament amb altres entitats, en el Pla Especial de Protecció i Rehabilitació de Sa Gerreria.

En l’aspecte social cal destacar, la recuperació de les festes populars del Diumenge de l’Àngel i la revetlla de Sant Joan, però també varem tenir molt a veure amb la creació de les bandes de música Son Rapinya i Son Cladera.

En quan a l’aspecte cultural, no podem oblidar que, entitats com La Defensa, dedicada a defensar els consumidors, l’Arraval, per la promoció i gestió d’activitats culturals, Aula Cultural, especialitzada amb l’educació de persones adultes, o darrerament Veïns Sense Fronteres, avui totes elles independitzades, van néixer a l’empara de la Federació.

En aquests darrers anys, el mon ha esdevingut en un espai totalment globalitzat, on les decisions no es sap molt bé on es prenen, on el poder econòmic està molt per damunt del polític, i els drets de les persones cada vegada importen menys. Malgrat això, la Federació ha estat protagonista de tres accions que cal destacar, totes elles a favor dels interessos generals i els drets dels veïnats:

-Octubre 2013, l’Auditorium es va tenyir de verd en un acte reivindicatiu i solidari a favor dels docents, contra el TIL, i a favor del músics de la Simfònica, que portaven mesos sense cobrar. De no haver-se celebrat aquell concert, pot ser avui no tindríem una Orquestra Simfònica, pública.

-Agost 2014, la Federació presenta un recurs Contenciós Administratiu, contra l’ordenança Cívica aprovada per la majoria absoluta del PP, a l’Ajuntament de Palma. El recurs és admès i en sentència de febrer 2016, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, anul·la integrament tota l’ordenança, l’Ajuntament no tenia competències. El projecte estrella del PP, es va a la paperera.

-Juliol 2018, el Ple, de l’Ajuntament de Palma, aprova de manera definitiva, l’iniciativa popular presentada per la Federació, en el sentit de no permetre l’anomenat Lloguer Turístic, als habitatges plurifamiliars a tota Palma. Defensam la convivència, el dret al descans, i un habitatge digne i assequible pels veïnats de Palma.

Totes aquestes iniciatives desenvolupades durant els darrers 40 anys, representen l’única raor d’ésser de la Federació i les seves associacions. Un vertader compromís amb un sol objectiu comú, la defensa dels interessos generals i els drets dels veïns i veïnes de Palma.