Cide-instalacions-esportives

Instal·lacions esportives.

Col·legi Cide: Una educació completa, emocional i de qualitat

Redacción | Palma

El col·legi ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia i elaboren uns menús controlats per una metgessa

El col·legi CIDE és una cooperativa que ofereix l'ensenyament concertat a les etapes d'Educació Infantil, Educació primària, ESO, Batxillerat, FP bàsica d'auxiliar d'oficina, cicles formatius de grau mitjà de Gestió Administrativa, Instal·lacions Elèctriques, Sistemes microinformàtics i Xarxes. A més a més, el Cicle de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma de grau superior en format dual i privat.

Programa educació emocional i per a la salut

Des de l'escola, dins l'objectiu de l'educació integral de la persona, potencien l'educació emocional dels alumnes amb activitats a totes les etapes educatives. En aquest sentit, també són el primer centre que compta amb un circuit saludable íntegrament a l'interior del centre. D'aquesta manera, treballen per fomentar una vida saludable. Així mateix, un dels aspectes a destacar del col·legi és que ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia i elaboren uns menús controlats per una metgessa, adaptant-los a la necessitat dels alumnes.

Cuina pròpia.

Una educació completa

Al col·legi CIDE volen ser una escola on tots caben, evolucionen i aprenen. Per aquest motiu, treballen per a formar persones que siguin autònomes i amb sentit crític, que siguin felices i que el seu vincle amb el CIDE perduri per a tota la vida. Consolidar una comunitat forta i arrelada formada per socis, treballadors, alumnes, pares i mares, tant actuals com antics, és un dels principals objectius; tots ells junts conformen la comunitat CIDE, amb la qual tots aprenen, es diverteixen i creixen junts amb l'objectiu de fer d'aquest món, un món millor. Es fomenta la cohesió de la comunitat educativa amb actes com la Festa de Primavera, la Cursa Solidària, la Nit de l'Art i la Ciència, xerrades informatives per a pares...

Des de l'escola potencien l'educació emocional dels alumnes amb activitats a totes les etapes educatives

A Educació infantil i primària treballen mitjançant el treball cooperatiu, ambients, històries i projectes d'aula. A secundària, a més, introduiran el treball amb Chromebooks el pròxim curs. Per altra banda, fan activitats internivells.

Potenciar l'anglès

Cal remarcar que al col·legi CIDE cerquen potenciar la llengua anglesa amb diferents iniciatives: a infantil i Primària hi han introduït auxiliars de conversa; a ESO i Batxillerat es desdoblen quasi totes les hores. A més, s'imparteixen matèries no lingüístiques des de 1r de primària fins a 3r d'ESO en llengua anglesa. També ofereixen intercanvis internacionals, estades a l'estranger, etc.

Altres dades d'interés

El centre disposa d'un servei de ruta escolar per als alumnes i un ampli ventall d'activitats extraescolars, a més de clubs esportius de bàsquet, volei, futbol i bàdminton.

Más información:

Col·legi CIDE

Carrer de l'Arner, 3. Palma.
✆ 971 60 64 99
www.cide.es