Mallorca-Film

A través de la Mallorca Film Commission es promociona l’illa com a plató cinematogràfic.

Mallorca davant els reptes actuals del turisme

Redacción | Palma

Tribuna

Cosme Bonet Bonet | Conseller d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca

El turisme, la cohesió social i el desenvolupament sostenible són els tres eixos fonamentals que sostenen les nostres polítiques en turisme, que cobren especial importància des que el Consell va assumir les competències de promoció.

Quan gairebé es compleix el primer any de lideratge en la gestió promocional, ja hem incorporat canvis transcendentals i una nova manera d’actuar centrada en potenciar la marca Mallorca, com també en crear sinergies amb els sectors privats i municipals. Entre d’altres, i per primera vegada, comptam amb estand propi a les fires internacionals més destacades, com ara recentment a la ITB de Berlín i en la propera edició de la World Travel Market de Londres.

Aquesta presència ens permet, no tan sols millorar la informació i la promoció turística de l’illa en general, com també visualitzar amb major força la marca Mallorca, a més de reforçar el sector amb l’obertura dels nostres espais als municipis de Mallorca perquè puguin comptar amb una zona pròpia on presentar la seva oferta.

Centram els esforços en mantenir la confiança dels mercats tradicionals, en els quals incrementam la nostra presència

Si bé és cert que la temporada actual presenta reptes importants, a Mallorca Turisme ens hem centrat en desenvolupar una estratègia capaç de fer front les exigències actuals en funció de les diferents conjuntures.

La creixent recuperació de mercats competidors i un Brexit ple d’incerteses estan marcant el començament de la temporada turística, pel que fa als nostres dos mercats emissors més importants, fet que ens obliga a adaptar-nos per superar-ne els desafiaments.

En aquest context, centram els esforços en mantenir la confiança dels mercats tradicionals, en els quals incrementam la nostra presència, però sense deixar de banda obrir les portes a altres mercats emergents. La premissa: no perdre els valors que ens fan únics.

Estam oberts a la innovació i a nous mercats, però sempre intentant combinar el desenvolupament de la nostra primera indústria en consonància amb la protecció de l’entorn entorn natural, principal actiu de Mallorca; la dinamització econòmica, per tal de provocar el repartiment equitatiu de la riquesa generada; i la consolidació de la illa com a destinació de tot l’any, a través d’una estratègia promocional.

Pla d’actuacions

Per a la gestió de la promoció turística en 2019 comptam amb un pla d’accions que combina 74 actuacions, el 50% de les quals és la participació a les principals fires internacionals de turisme, tan generalistes com de producte.

L’altre 50% són activitats de diferents tipus, fonamentalment press trips, fam trips, participació a workshops, accions amb periodistes a països d’origen i suport a iniciatives de mitjans de comunicació que es volen dur a terme a l’illa.

El major percentatge d’imputs promocionals se’n destinen al denominat mercat DATCH: Alemanya, el nostre principal emissor, Àustria i Suïssa. Així mateix, invertim especials esforços als mercats francòfon (BENEFLUX), anglosaxó (Regne Unit i Irlanda) i nòrdic.

Enguany, també continuarem amb les accions iniciades l’any passat amb els EEUU, per continuar marcant camí; de fet, estam organitzant una visita de mitjans de comunicació americans a Mallorca. I també desenvoluparem altres accions amb mercats que estan despuntant com l’asiàtic o el rus.

Mallorca Film Commission

Mallorca també comença a destacar en un àmbit turístic i econòmic especialment interessant, tant pel seu potencial de dinamització i diversificació econòmica, com pel seu caràcter sostenible: el cinema.
A través de la Mallorca Film Commission duim a terme una important tasca de promoció de la nostra illa com a plató cinematogràfic, Mallorca no pot quedar fora d’aquest important flux d’inversió en sèries i cinema de les plataformes digitals, un fenomen a nivell mundial. De forma paral·lela, estam immersos en la corrent Green Film Shooting, plataforma que té la finalitat d’introduir criteris de sostenibilitat a les empreses de producció audiovisual.

Apostam per donar suport a tot allò que permeti implementar projectes de turisme cinematogràfic perquè es tracta d’una oferta en auge, estretament vinculada a un turisme cultural, que atreu un perfil de visitant de qualitat i no estacional.

D’aquí, se’n deriva la participació a un important nombre d’esdeveniments vinculats a la indústria audiovisual que es duen a terme a Madrid, Berlín, Màlaga, Canes, Shangai, Venència, o Sant Sebastià, entre d’altres.

En definitiva, el Consell de Mallorca vol ser ambiciós en els seus objectius, unint innovació, exploració de nous mercats emissors i de nous productes, i alhora continuar consolidant la marca Mallorca, com una firma amb valors capaç de continuar essent un referent a nivell mundial, sempre cercant la complicitat amb els sectors privats i municipals.