Turistas Cort

Turistes a la Plaça de Cort, davant l’olivera centenària plantada en aquest espai tan cèntric i emblemàtic. Autor: Guillem Bosch.

El negoci turístic

Redacción | Palma

Antoni Munar Cardell

Opinió

Antoni Munar Cardell | Expert en turisme i assessor d’empreses i activitats turístiques

La recent fallida d'un dels grans de la intermediació turística ha provocat una torrentada de notícies, opinions i comentaris per a tots els gusts. Gairebé a tots s'hi trobaven dos conceptes recurrents: model de negoci i gestió deficient. Sovint sentim a parlar de l'evolució del model de negoci dins el sector del turisme, de la necessitat de canviar-lo, de modificar-lo, de posar-lo en consonància amb les preferències de les persones que viatgen i d'aprofitar la tecnologia per entendre d'una forma clara i ràpida les seves pautes de comportament a l'hora d'adquirir productes i serveis turístics.

Si es compara la situació d'avui amb la de fa seixanta anys, veurem que els actors bàsics del negoci turístic continuen essent els mateixos: persones que viatgen i proveïdors que donen serveis per satisfer les seves necessitats. El que ha canviat és la cultura viatgera de les persones que ha obligat els proveïdors a donar respostes diferents a mesura que l'esmentada cultura ha anat evolucionant. El cert és que mai no hi havia hagut tantes persones que viatgin i que mai no hi havia hagut tantes possibilitats de fer negoci amb elles. Informació, transport, allotjament, restauració, entreteniment, compres, lloguer i venda d’immobles i d'altres que seria llarg enumerar són un terreny adobat per crear negoci. Però no tothom serveix per fer negocis i més amb els canvis vertiginosos que es donen en l'actualitat a conseqüència del creixement constant de les tecnologies que fa que qui les domini es converteixi en empresa exitosa en el seu sector.

El negoci turístic es fonamenta en donar satisfacció a les persones que viatgen mitjançant productes i serveis els quals, amb uns preus adequats, compensin econòmicament els esforços i els recursos invertits. Això que sembla tan senzill, de vegades no funciona perquè certs emprenedors perden de vista la realitat i no tenen cura de mantenir el necessari equilibri entre inversió i benefici. Actualment, la gestió del negoci turístic implica coneixement, ètica, estètica i una alta dosi de responsabilitat social. Diàriament les xarxes socials valoren la reputació social de les empreses exposant-les a l'escrutini dels clients els quals, al capdavall, són els vertaders artífexs de la bona marxa de les empreses.

Per parlar i aprofundir sobre el present i futur del negoci turístic es reuniran al Club Diario de Mallorca, el dilluns vinent al capvespre, una sèrie de personalitats qualificades del món de l'empresa i de la política. Sens dubte, el fòrum Turismo+ que cada tardor organitza Diario de Mallorca serà un punt d'encontre de molta de gent interessada en la qüestió. Allà ens hi veurem.