Farmacias de guardia en Alcúdia

23 04 2019

SERVEI D'URGÈNCIA DIURN de 09:00 a 21:00

OLIVER MARQUES   971545851
TEODORO CANET, 12 - PTO. ALCUDIA

SERVEI D'URGÈNCIA NOCTURN de 21:00 a 09:00

MESTRE MESTRE   971548558
AV PRÍNCEPS D'ESPANYA, 5 A - ALCUDIA