Farmacias de guardia en Alcúdia

07 03 2021

SERVEI D'URGÈNCIA DIURN de 09:00 a 21:00

VIZOSO LAPORTE   971890530
AVDA. PEDRO MAS REUS, 30- PTO. ALCUDIA

SERVEI D'URGÈNCIA NOCTURN de 21:00 a 09:00

MESTRE MESTRE   971548558
AV PRÍNCEPS D'ESPANYA, 5 A - ALCUDIA