Farmacias de guardia en Maria de la Salut

21 10 2020

SERVEI D'URGÈNCIA DIURN de 09:00 a 22:00

OLIVER QUETGLAS   971522144
CARRER NOU, 41 - LLUBI

SERVEI D'URGÈNCIA NOCTURN de 22:00 a 09:00

FALOMIR GOMEZ   971527867
AV. GENERAL LUQUE ,336 - INCA