Farmacias de guardia en Maria de la Salut

23 04 2019

SERVEI D'URGÈNCIA DIURN de 09:00 a 22:00

OLIVER QUETGLAS   971522144
CARRER NOU, 41 - LLUBI

SERVEI D'URGÈNCIA NOCTURN de 22:00 a 09:00

PERELLO OLIVER   971501344
COSTA I LLOBERA,94 - INCA