Assessoria Julià

Apol·lònia M. Julià Andreu

“Un equip multidisciplinari amb més de 17 anys d’experiència”

— Què fa Assessoria Julià?
— Som un despatx multidisciplinari, en el qual assessoram i gestionam en temes juridics, laborals, socials, fiscals i comptables, encapçalat per Apol·lònia M. Julià, graduada social i per tant, especialista en Dret del Treball i Seguretat Social, però que compta a més del personal contractat, amb un bufet jurídic i una administradora de finques. Un grup de 6 persones que atenem a empreses i particulars en el seu dia a dia, amb professionalitat i diligència, que s’aconsegueix amb una constant formació de tots els qui hi treballam diariament.

— Per quines qüestions acudeixen a Assessoria Julià els particulars?
— Els particulars acudeixen a nosaltres per molts i variats motius: així els treballadors en actiu sol·liciten assessorament juridic per acomiadaments, reclamacions salarials i pèrdua de drets laborals, les persones desocupades necessiten assessorament en tema de prestacions i/o subsidis o segons l’edat, assessoraments i càlculs de futures pensións de jubilació. Els emprenadors necessiten un professional que els pugui indicar el millor cami per iniciar una activitat, a més de les possibles bonificacions a les que tendria dret i amb quines circunstàncies… També acuedeixen particulars per assessorament fiscal, a l’hora de confeccionar la declaració de la renda

— I a autònoms i empreses, què oferiu?
— A les empreses, ja siguin autònoms com petites o grans empreses, sigui quin siqui la seva forma fiscal o jurídica, els oferim un servei personalitzat i complet, que inclou la gestió dels seus recursos i l’assessorament diari. A l’ambit laboral, les empreses necessiten, de cada dia més, assessorament en temes de contractacions i aplicacions de bonificacions, a un món, el laboral, de cada vegada més complicat a efectes juridics, amb contínues modificacions legals, que en forma de Reial Decret varien a un ritme inacceptable les regles del joc, i que fan que les empreses que no tenen un graduat social actiu i format, puguin perdre drets o tenir problemes futurs.

— Què és un graduat social?
— Un especialista en Dret del Treball, que inclou el àmbit juridic i social, que pot dedicar- se tant a l’assessorament i gestió diaria, com a la representació al acte de judici en temes laborals i socials, com estableix la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social i que la seva formació acadèmica i professional, permet ampliar, com és el nostre cas, els serveis ofertits als clients. En el meu cas, he de dir que, a més de dur la gestió diaria, em dedic a l’àmbit procesal, defensant els drets dels meus clients als jutjats socials. Ells, els nostres clients, són qui, a mesura que passa el temps, ens van exigint de cada vegada més, i ells i la seva satisfacció són , sempre i en tot cas, el nostre objectiu.

— ¿Quina és la vostra trajectòria?
— Assessoria Julià acumula una experiència professional de 17 anys, els quals hem augmentat en nombre de persones i en formació contínua i, també, amb serveis per al public en general.

— Quines qüestions solen ser les més habituals al vostre despatx?
— Dins l’ambit laboral, i a causa dels darrers esdeveniments globals i jurídics, han estat molt freqüents els assessoraments a extincions laborals, però també han augmentat considerablament els assessoraments a la gestió del dia a dia en matèria de contractació i bonificacions. Vivim un moment jurídic complicat, en el qual les moltes disposicions en vigor fan realment difícil per a un particular o empresa poder gestionar de manera adequada la seva prestació o negoci. Les administracions s’intentan apropar digitalment al cituadà, però queda molt de camí per fer i en aquests moments, pots guanyar o perdre molt en funció del professionals que t’assessori i sense cap dubte, un graduat social és el millor especialista.