Archivo del Autor: Miquel Real

Guía de Graduados Sociales en Mallorca

En defensa de la salud laboral

Las funciones y competencias de los graduados sociales resultan de sumo interés para el ciudadano, ya que su fundamento radica en la defensa y protección de los derechos de los trabajadores y de la Seguridad Social en un contexto laboral cada vez más arduo.

La legislación laboral es una de las víctimas de la crisis, pero no por ello su defensa se ha mermado. Al contrario, los Graduados Sociales son profesionales jurídicos expertos en Derecho de Trabajo y Seguridad Social que han sido clave en la conservación de muchos empleos.

En el contexto actual, en el que Balears registra un aumento de siniestralidad laboral, la precariedad de los empleos se acentúa a un ritmo vertiginoso y la explotación laboral está más que nunca en el punto de mira de la justicia, la figura del Graduado Social, tanto en asesoría como en defensa jurídica, se ha convertido en un distintivo y garantía de calidad profesional, dada su capacidad de dar respuesta a las situaciones que plantea el nuevo escenario económico en materia de trabajo y de Seguridad Social.

En Balears, los Graduados Sociales atienden cada vez más consultas, tanto de empresas como de trabajadores, pensionistas y ciudadanos independientes, mientras los asuntos por reclamación de dinero y despidos colapsan el Juzgado de lo Social. Y parece mentira pero tres años después de que entrara plenamente en vigor la reforma laboral, sigue siendo una asignatura pendiente la inseguridad jurídica de muchas empresas y trabajadores. Es por todo ello que cada vez son más funciones las que competen al Graduado Social, como asesor, representante, perito en material social y laboral, etc. Es una figura jurídica que lucha por facilitar la comunicación entre los trabajadores y los empresarios, con afán de mejorar la vida laboral de todos las partes involucradas permitiendo salvar barreras y mediando en sus conflictos del día a día.

Assessoria Julià

Assessoria Julià

Apol·lònia M. Julià Andreu

“Un equip multidisciplinari amb més de 17 anys d’experiència”

— Què fa Assessoria Julià?
— Som un despatx multidisciplinari, en el qual assessoram i gestionam en temes juridics, laborals, socials, fiscals i comptables, encapçalat per Apol·lònia M. Julià, graduada social i per tant, especialista en Dret del Treball i Seguretat Social, però que compta a més del personal contractat, amb un bufet jurídic i una administradora de finques. Un grup de 6 persones que atenem a empreses i particulars en el seu dia a dia, amb professionalitat i diligència, que s’aconsegueix amb una constant formació de tots els qui hi treballam diariament.

— Per quines qüestions acudeixen a Assessoria Julià els particulars?
— Els particulars acudeixen a nosaltres per molts i variats motius: així els treballadors en actiu sol·liciten assessorament juridic per acomiadaments, reclamacions salarials i pèrdua de drets laborals, les persones desocupades necessiten assessorament en tema de prestacions i/o subsidis o segons l’edat, assessoraments i càlculs de futures pensións de jubilació. Els emprenadors necessiten un professional que els pugui indicar el millor cami per iniciar una activitat, a més de les possibles bonificacions a les que tendria dret i amb quines circunstàncies… També acuedeixen particulars per assessorament fiscal, a l’hora de confeccionar la declaració de la renda

— I a autònoms i empreses, què oferiu?
— A les empreses, ja siguin autònoms com petites o grans empreses, sigui quin siqui la seva forma fiscal o jurídica, els oferim un servei personalitzat i complet, que inclou la gestió dels seus recursos i l’assessorament diari. A l’ambit laboral, les empreses necessiten, de cada dia més, assessorament en temes de contractacions i aplicacions de bonificacions, a un món, el laboral, de cada vegada més complicat a efectes juridics, amb contínues modificacions legals, que en forma de Reial Decret varien a un ritme inacceptable les regles del joc, i que fan que les empreses que no tenen un graduat social actiu i format, puguin perdre drets o tenir problemes futurs.

— Què és un graduat social?
— Un especialista en Dret del Treball, que inclou el àmbit juridic i social, que pot dedicar- se tant a l’assessorament i gestió diaria, com a la representació al acte de judici en temes laborals i socials, com estableix la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social i que la seva formació acadèmica i professional, permet ampliar, com és el nostre cas, els serveis ofertits als clients. En el meu cas, he de dir que, a més de dur la gestió diaria, em dedic a l’àmbit procesal, defensant els drets dels meus clients als jutjats socials. Ells, els nostres clients, són qui, a mesura que passa el temps, ens van exigint de cada vegada més, i ells i la seva satisfacció són , sempre i en tot cas, el nostre objectiu.

— ¿Quina és la vostra trajectòria?
— Assessoria Julià acumula una experiència professional de 17 anys, els quals hem augmentat en nombre de persones i en formació contínua i, també, amb serveis per al public en general.

— Quines qüestions solen ser les més habituals al vostre despatx?
— Dins l’ambit laboral, i a causa dels darrers esdeveniments globals i jurídics, han estat molt freqüents els assessoraments a extincions laborals, però també han augmentat considerablament els assessoraments a la gestió del dia a dia en matèria de contractació i bonificacions. Vivim un moment jurídic complicat, en el qual les moltes disposicions en vigor fan realment difícil per a un particular o empresa poder gestionar de manera adequada la seva prestació o negoci. Les administracions s’intentan apropar digitalment al cituadà, però queda molt de camí per fer i en aquests moments, pots guanyar o perdre molt en funció del professionals que t’assessori i sense cap dubte, un graduat social és el millor especialista.

Assessoria Julià

Assessoria Julià

Apol·lònia M. Julià Andreu

“Un equip multidisciplinari amb més de 17 anys d’experiència”

— Què fa Assessoria Julià?
— Som un despatx multidisciplinari, en el qual assessoram i gestionam en temes juridics, laborals, socials, fiscals i comptables, encapçalat per Apol·lònia M. Julià, graduada social i per tant, especialista en Dret del Treball i Seguretat Social, però que compta a més del personal contractat, amb un bufet jurídic i una administradora de finques. Un grup de 6 persones que atenem a empreses i particulars en el seu dia a dia, amb professionalitat i diligència, que s’aconsegueix amb una constant formació de tots els qui hi treballam diariament.

— Per quines qüestions acudeixen a Assessoria Julià els particulars?
— Els particulars acudeixen a nosaltres per molts i variats motius: així els treballadors en actiu sol·liciten assessorament juridic per acomiadaments, reclamacions salarials i pèrdua de drets laborals, les persones desocupades necessiten assessorament en tema de prestacions i/o subsidis o segons l’edat, assessoraments i càlculs de futures pensións de jubilació. Els emprenadors necessiten un professional que els pugui indicar el millor cami per iniciar una activitat, a més de les possibles bonificacions a les que tendria dret i amb quines circunstàncies… També acuedeixen particulars per assessorament fiscal, a l’hora de confeccionar la declaració de la renda

— I a autònoms i empreses, què oferiu?
— A les empreses, ja siguin autònoms com petites o grans empreses, sigui quin siqui la seva forma fiscal o jurídica, els oferim un servei personalitzat i complet, que inclou la gestió dels seus recursos i l’assessorament diari. A l’ambit laboral, les empreses necessiten, de cada dia més, assessorament en temes de contractacions i aplicacions de bonificacions, a un món, el laboral, de cada vegada més complicat a efectes juridics, amb contínues modificacions legals, que en forma de Reial Decret varien a un ritme inacceptable les regles del joc, i que fan que les empreses que no tenen un graduat social actiu i format, puguin perdre drets o tenir problemes futurs.

— Què és un graduat social?
— Un especialista en Dret del Treball, que inclou el àmbit juridic i social, que pot dedicar- se tant a l’assessorament i gestió diaria, com a la representació al acte de judici en temes laborals i socials, com estableix la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social i que la seva formació acadèmica i professional, permet ampliar, com és el nostre cas, els serveis ofertits als clients. En el meu cas, he de dir que, a més de dur la gestió diaria, em dedic a l’àmbit procesal, defensant els drets dels meus clients als jutjats socials. Ells, els nostres clients, són qui, a mesura que passa el temps, ens van exigint de cada vegada més, i ells i la seva satisfacció són , sempre i en tot cas, el nostre objectiu.

— ¿Quina és la vostra trajectòria?
— Assessoria Julià acumula una experiència professional de 17 anys, els quals hem augmentat en nombre de persones i en formació contínua i, també, amb serveis per al public en general.

— Quines qüestions solen ser les més habituals al vostre despatx?
— Dins l’ambit laboral, i a causa dels darrers esdeveniments globals i jurídics, han estat molt freqüents els assessoraments a extincions laborals, però també han augmentat considerablament els assessoraments a la gestió del dia a dia en matèria de contractació i bonificacions. Vivim un moment jurídic complicat, en el qual les moltes disposicions en vigor fan realment difícil per a un particular o empresa poder gestionar de manera adequada la seva prestació o negoci. Les administracions s’intentan apropar digitalment al cituadà, però queda molt de camí per fer i en aquests moments, pots guanyar o perdre molt en funció del professionals que t’assessori i sense cap dubte, un graduat social és el millor especialista.

MBL Grup d’Assessorament

Mari Carmen Mangiova Ripoll

“Cubrimos las necesidades de una empresa y sus trabajadores”

—¿Qué servicios ofrece su despacho?
—MBL Grup d’Assessorement es el resultado de la fusión de profesionales dedistinto ámbito, graduados sociales con más de 30 años de experiencia, asesores fiscales, abogados y mediadores de seguros, cuyo objetivo principal es cubrir todas las necesidades de una empresa y las de sus trabajadores, así como ayudarles en vicisitudes diarias que surgen en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial.

—¿Cuáles son las dudas y problemas más frecuentes que ayudan a solventar a ciudadanos y empresas?
—Cuestiones habituales con las que nos encontramos como graduados sociales y asesores laborales son, por ejemplo, la orientación a los emprendedores en la creación y puesta en marcha de sus empresas, a los nuevos autónomos y a aquellas personas que necesitan consejo profesional para temas laborales concretos, como por ejemplo en materia de contratación laboral, bonificaciones, subvenciones, requisitos que deben reunir y otras cuestiones, llevando a cabo todos los trámites necesarios. También jugamos un papel importante a la hora de resolver conflictos laborales entre el empresario y el trabajador en los que intentamos mediar a fin de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes sin tener que llegar al ámbito judicial. Como graduados sociales nos encontramos alguna que otra barrera difícil de sortear a la hora de realizar gestiones en las diferentes administraciones públicas.

—…
—Diariamente surgen temas que preocupan a los ciudadanos y en los que les orientamos para su óptima resolución, tales como su futura jubilación, pensiones, prestaciones varias, etc.

—¿Cuál es la filosofía de su día a día?
—Nuestro objetivo diario es lograr la confianza de nuestros clientes, ofreciéndoles una atención personalizada y cercana a fin de conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y su problemática particular, para darles la solución profesional más adecuada a cada caso.

José Javier Bonet, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Balears

“El futuro de la profesión de Graduado Social es prometedor”

José Javier Bonet Llull
PRESIDENTE DEL IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS (CGSIB)

José Javier Bonet Llull, Graduado Social y Abogado, asume desde hace más de tres años la presidencia del Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears trabajando por aumentar la proyección de su colectivo en la sociedad balear. Como especialista en derecho del trabajo y asesoramiento laboral a empresas, José Javier Bonet analiza la figura del Graduado Social y su aportación a la sociedad en un momento clave como el que atraviesa el mundo laboral, además de tener en cuenta el colapso que perdura en los Juzgados de lo Social a pesar de haberse adoptado ya algunas medidas para paliar la situación.

—El Graduado Social es experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. ¿Podría detallar qué funciones desarrolla?
—Un Graduado Social es un profesional experto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entendido en su más amplio sentido, cuya función es asesorar en dichas materias a empresas y trabajadores, en particular, y a ciudadanos, en general. También es una de las profesiones jurídicas de nuestro país con capacidad para actuar y representar técnicamente a empresas, trabajadores y ciudadanos ante los Juzgados y Tribunales de lo Social. También hay Graduados Sociales expertos en materia fiscal y contable, lo que le convierte en el profesional técnicamente más completo en el ámbito del asesoramiento a empresas y trabajadores en estas materias de su competencia.

—¿Qué ventajas aporta un Graduado Social al ciudadano frente a otros defensores jurídicos?
—La principal ventaja es la especialización, ya que se trata de una titulación enfocada en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo que supone una ventaja frente a otras profesiones más generalistas, ya que el Graduado Social es conocedor de estas materias en profundidad.

—¿Cómo valora la situación de los juzgados sociales en Balears?
—La situación sigue siendo preocupante, ya que los Juzgados de lo Social están saturados, no solo debido al incremento exponencial de las demandas derivadas precisamente del gran aumento de los conflictos laborales, sino también como consecuencia de que en nuestra comunidad existe un déficit estructural de Juzgados de lo Social, que además sufre un agravio comparativo respecto a otras provincias con igual o menor población y que disponen de un mayor número de Juzgados. En los últimos meses se han adoptado medidas que van a paliar la situación y que nos permite afrontar el futuro con cierta esperanza, ya que contamos con un Juzgado de refuerzo que se consolidará como quinto Juzgado de lo Social, más un Juez de refuerzo que está de forma temporal, lo que permite adelantar algunos juicios que estaban señalados incluso para dentro de dos años.

—¿Qué demandas prevalecen actualmente en los Juzgados de lo Social en Mallorca?
—Principalmente despidos, reclamaciones de salarios impagados y asuntos en materia de prestaciones o pensiones de la Seguridad Social, entre otros conflictos y asuntos laborales y de Seguridad Social.

—¿Y qué causas provocan mayores listas de espera?
—En el proceso laboral más que hablar de listas de espera, hay que hablar del carácter de urgencia de los asuntos que es lo que determina las prioridades. Así, los casos de reclamación por despido, determinación de vacaciones o tutela de derechos fundamentales tienen preferencia frente a demandas por reclamación de salarios impagados o en materia de pensiones de la Seguridad Social. Y este tratamiento diferente, sumado a la delicada situación de colapso de los Juzgados de lo Social, provoca que haya juicios señalados para dentro de dos años en numerosos casos que no tienen el carácter de urgente.

—Respecto al plan contra la explotación laboral aprobado por el Gobierno, ¿cómo valora su aplicación en Balears?
—Todavía es pronto para valorar el resultado de esta campaña especial, ya que no se han publicado datos oficiales. No obstante, tenemos que valorar de forma positiva cualquier esfuerzo del Govern por regularizar el empleo sumergido, aflorar el fraude a la Seguridad Social y acabar con la explotación laboral, ya que estas conductas suponen una competencia desleal frente a los empresarios que cumplen con la normativa laboral y de Seguridad Social y crean empleo estable y de calidad. Los Graduados Sociales, como asesores laborales que somos, debemos apoyar estas iniciativas.

—¿El turno de oficio ha generado algún enfrentamiento entre abogados y graduados sociales?
—En mi opinión no ha generado ningún enfrentamiento entre ambos colectivos, sencillamente porque los Graduados Sociales se han mantenido totalmente al margen de las acciones de protesta y las presiones de los Abogados para que no entremos en el turno de oficio. En la actualidad, la postura de los abogados no se justifica desde que el Graduado Social ha sido reconocido por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial como un operador jurídico más y, teniendo en cuenta, asimismo, que nuestro acceso al turno de oficio, restringido a los Juzgados y Tribunales sociales, se tendrá que hacer en igualdad de condiciones que ellos. Además, estamos hablando del turno laboral que, generalmente, ha despertado poco interés a los abogados, y que no supone ni el diez por ciento del total de las jurisdicciones. Es una función social que tenemos que compartir y que estamos llamados a ejercer con responsabilidad a favor del ciudadano, por encima de intereses particulares de cada colectivo.

—¿Cómo augura el futuro del ejercicio profesional de los Graduados Sociales?
—El futuro de la profesión de Graduado Social no puede ser más prometedor. Es un profesional especializado, con una visión amplia del mercado laboral y de la empresa, conocedor del sistema de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social, que son los pilares de nuestra sociedad, con mucho trabajo por delante tanto si se especializa en la gestión y asesoramiento laboral o fiscal, gestión de recursos humanos o prevención de riesgos laborales, como si se especializa en la rama jurídica de la profesión.

—Próximos objetivos del Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears…
—Una vez se ha conseguido consolidar la profesión de Graduado Social como profesión jurídica y, con ello, cierta estabilidad en la continuidad de nuestro Colegio Profesional por una parte, además de profesionalizar nuestra escuela de práctica profesional mediante la creación de la Fundació de Graduats Social de les Illes Balears por otra, los próximos objetivos y que suponen un gran reto pasan por tener una mayor proyección en la sociedad balear, crecer como institución y aportar más valor y servicios al colegiado, mayor presencia de Graduados Sociales en las administraciones públicas, fortalecer las relaciones con las Instituciones y organizar y convocar el futuro máster de acceso, así como el máster en Derecho Procesal Laboral.

Uroz & Asociados

Rubén Uroz

“Damos soluciones a los problemas de nuestros clientes”

— ¿Cómo es el día a día en su despacho?
— En nuestro despacho, atendemos diariamente todo tipo de asuntos, si bien mi especialidad, como Graduado Social, es la materia relacionada con el derecho laboral y de la seguridad social. Solicitando una cita podrán acudir tanto por la mañana como por las tardes, siempre intentando adaptarnos a la situación del cliente.

— ¿En qué están especializados?
— En nuestro despacho ofrecemos soluciones de tipo multidisciplinar, es decir, que podemos resolver las cuestiones planteadas en materias tanto de derecho civil, penal, contencioso-administrativo y como no, del ámbito laboral. Esto incluye despidos, sanciones, negociación colectiva, gestión integral, divorcios, recursos e impugnaciones, accidentes de tráfico, querellas, violencia de género, contratos, etc.

— ¿Qué soluciones ofrecen a la ciudadanía?
— A los ciudadanos les podemos ofrecer un trato personalizado, donde de principio a fin, sabrán que quien les atiende, será el mismo profesional que le llevará los asuntos hasta concluir el procedimiento. Esto es muy importante para que el cliente no se sienta como uno más, sino que verdaderamente estamos implicados en la resolución del conflicto y cuando vuelve a llamar para una nueva duda, su caso no haya sido derivado a otra persona, perdiéndose esa confianza que se pretendió crear en la primera visita y por la que en realidad de escogen.

—¿Y a las empresas?
— A las empresas, les ofrecemos un plan integral de viabilidad económica, mejora de la gestión y los recursos disponibles e incluso un cambio si se considera, en la imagen empresarial para buscar siempre un mejor rendimiento empresarial.

— ¿Qué experiencia acumula Uroz & Asociados?
— La experiencia de nuestro despacho, es muy amplia en todos los campos, dado que cada uno de nosotros está especializado en una materia muy concreta. En este caso, yo como graduado social laboralista, tengo una experiencia de más de 100 pleitos por año a nivel nacional como director de una asesoría jurídica en la que trabajo. Ésto nos permite llevar procedimientos por todas las Comunidades Autónomas, donde también tenemos acuerdos de colaboración, donde también tenemos acuerdos de colaboración. Además acumulamos una gran experiencia en negociación colectiva, elecciones sindicales, despidos nulos, etc. El porcentaje medio de victoria de los últimos 3 años, ha estado siempre situado por encima del 92%.

— ¿Cuáles suelen ser los asuntos más habituales?
— Los asuntos más habituales en materia laboral son los despidos, las sanciones, las reducciones de jornada, incapacidades por accidente de trabajo, impugnaciones sobra altas de las mutuas, etc. Y en relación a otras materias, serían los accidentes de tráfico, divorcios y asuntos penales de todo tipo.

— ¿Qué es lo más importante para su despacho?
— Entendimos desde el primer momento que lo importante era hacer un seguimiento de los problemas de nuestros clientes, informando periódicamente del estado de la situación del proceso. Por descontado, partimos de la premisa que un cliente que viene con problemas, lo que busca son soluciones y por lo tanto, no solo intentamos ayudar a resolver las cuestiones planteadas, sino que pretendemos, también, ayudar con un plan de pagos ajustado y personalizado para que a los problemas que ya de por sí puedan tener nuestros clientes, no se les sumen otros nuevos.