Cas Pagès

Abans d’arribar-hi, es poden contemplar les barraques militars construïdes a la dècada dels quaranta del segle XX, que actualment serveixen per albergar els treballadors i investigadors del parc.

Cas Pagès es troba a uns 100 metres de la casa del Rei. Es una casa tradicional, amb un alçat d’una planta, amb portal d’entrada a llinda, fou el centre de l’explotació agrícola i ramadera de l’illa des de principis del segle XX. El molí de tracció animal per moldre el blat cultivat a l’illa, ocupa part de l’estada situada a l’esquerra de la casa. Es conserva complet, amb arbre i roda de ferro i penjarobes de fusta.

Davant Cas Pagès, hi ha un petit moll amb una plataforma de planta rectangular, empedrada, amb dos pilons llisos per subjectar les embarcacions. En la part posterior de la casa, es troba l’era de trillar.