Sèquia del nucli urbà d’Alaró

Poc després s’entra en el nucli urbà d’Alaró on l’aigua de la sèquia és utilitzada per a ús domèstic. En època islàmica no es trobaven nuclis de residència per sota del nivell de la sèquia, ja que això hauria suposat la pèrdua d’espai irrigat pel cultiu.