Avinguda Joan March

Continuam per les Avingudes i arribam a l’Avinguda de Joan March, on es troba el cinema Augusta.

Aquest edifici ocupa l’antic emplaçament del magatzem de fusta anomenat Can Mir. Entre setembre de 1936 i gener de 1941 Can Mir va ser la principal presó de Mallorca. Resulta impossible saber quantes persones van passar per aquest centre -conegut oficialment com la Presó de les Estacions-, a causa de la seva extraordinària mobilitat. D . Ginard calcula el nombre de detinguts en un miler, com mitjana. Els presos es tombaven a terra o en matalassos, deixant, entre les diverses files, un petit passadís.

Era el lloc d’inici de les trístement famoses “saques”. Com recorda Josep Massot i Muntaner: “A la presó de Can Mir, les nits de molts dies del primer trimestre de 1937, cap a les 9 era llegida una llista alfabètica d’uns deu presos, que eren conduïts a un centre policial i llocs oficialment en llibertat; de cap d’ells no s’ha sabut mai res més”.

A mitjans de 1937 es va produir una certa normalització, ja que es van acabar les “saques” que fins llavors havien tengut lloc a Can Mir o en el castell de Bellver, i que cada nit causaven diverses víctimes. També va existir una presó de dones, situada a les Germanetes dels Pobres, prop de l’actual biblioteca pública Can Sales.