Banc d’Espanya

Des de Can Corbella, en la part oposada a l’inici del carrer Sant Domingo, trobarem una bifurcació en dos carrers: deixam a la dreta el carrer Jaume II i anam per la de l’esquerra, que és el carrer de Sant Bartomeu, que és on es troba el Banc d’Espanya.

Aquest edifici s’emmarca dins d’altra tendència historicista que és la neogrega, estil vinculat, a Mallorca, a la figura del Miquel Rigo. Desgraciadament, aquesta va ser la seva única obra realitzada ja que va morir prematurament el 1876, i les obres van ser continuades per Eusebi Estada, en col·laboració amb l’arquitecte neogòtic Bartomeu Ferrà. El 1874 el Banc Balear va ser absorbit pel banc d’Espanya. L’edifici es va aixecar sobre el solar de l’antic convent de la nostra Senyora de la Misericòrdia.

Presenta un alçat de tres plantes més un soterrani. La façana principal mostra tres cossos. El portal principal està flanquejat per brancals en forma de pilastres jòniques. El primer pis mostra un total de cinc obertures, dues en els laterals respectivament amb el seu corresponent balcó, mentre les tres centrals s’obrin en un balcó corregut. La golfa presenta cinc finestres geminades.