Binifat

Talaiot situat en el terme municipal de Sencelles, molt a prop del límit amb Costitx. Hem de sortir de Cas Canar, llogaret que es troba a la carretera que condueix de Sencelles a la carretera de Sineu, a uns 2 quilòmetres del primer. Quan hi arribem, i enmig d’una tancada corba a la dreta en pendent, trobarem un encreuament de camins a la dreta i esquerra. Agafarem el camí de l’esquerra i seguirem aquest camí cap al llogaret de Son Vispó. Poc abans d’arribar-hi es troben les cases de Binifat, en els voltants de les quals -i visible des del camí – es troba el talaiot.

Es tracta d’un preciós talaiot circular d’uns 15 metres de diàmetre, que conserva la seva entrada i una altura d’uns 4 metres. L’interior no disposa de columna, segurament perquè va ser demolida per guanyar espai per a l’ús modern com a pleta.

Aquest talaiot formava part d’un poblat del que tot just queden restes. Devora, encara que perduts en l’espessor, disposa d’un centre cerimonial amb un talaiot circular i un altre quadrat.