Cal Poeta Colom

Tornam al carrer de Sant Pere Nolasc, en direcció a la Portella, i ens ficam en el primer carrer a l’esquerra, al carrer Zanglada. En el núm. 4 es troba Cal Poeta Colom.

El 1576 aquesta casa era de Pere-Ramon Safortesa i es va valorar en 1.100 lliures. A partir del segle XVII va pertànyer als Fontirroig i en el segle XIX va ser adquirida per la família Crespí de Garau, els membres de la qual van destacar com notaris. L’Arxiduc Lluís Salvador la denomina Can Garau, “amb columnes de marbre estriades, de secció quadrada, que augmenta des de la base al capitell”. A finals de segle XIX va heretar la casa el doctor Jordi Andreu Crespí de Garau, i va ser coneguda amb el nom de Cal Doctor Andreu. El 1933 la va adquirir el poeta de Sóller Guillem Colom i Ferrà, i la va convertir en la seva residència. El casal va sofrir diverses reformes, una a finals de segle XVIII, una altra el 1936 i la darrera recentment. El portal és d’arc de mig punt, amb balconades de ferro forjat, en la planta noble. En la reforma realitzada a finals de segle XVIII, el pati va adoptar la tipologia actual, que combina la tradició local amb l’estètica del barroc francès, marcadament classicista. És singular per l’ús d’estípits com pilar, de forma piramidal invertida i de color vermellós; de fust estriat i base diferenciada, de secció quadrada. Les cobertes són embigades i els arcs rebaixats, ornamentats amb fines motllures. El pati té també una interessant aportació de ferro adormiment, tant en la barana de l’escala com en el ferro del brocal de la cisterna.