Can Bordils

Seguim pel carrer Morey i giram a l’esquerra pel carrer de l’Almudaina; després de l’arc de l’Almudaina, en el número 9 es troba aquest casal.

També conegut com Can Villalonga-Escalada o Can Sureda-Zanglada, és un dels casals més antics que es conserven a Palma. Va Ser reconstruït en el segle XIII sobre fonaments i elements d’època musulmana. Les finestres renaixentistes de la façana corresponen a una profunda reforma realitzada l’any 1554 pels Sureda-Zanglada. Sobre elles destaquen els escuts dels Sureda-Zanglada i dels Sureda-Moyà, autors d’aquesta reforma.