Can España-Serra (Hostal Isabel II)

Situat en el Carrer de la Portella, nuúm. 8 . Per a arribar-hi continuarem pel carrer del Seminari, donarem al carrer de Monti-sion i, al final d’aquest, girarem a l’esquerra pel carrer Pont i Vic. Seguirem recte i arribarem al carrer Portella, on es troba el casal.

Aquest edifici neogòtic va ser construït entre els anys 1892 i 1900 i es troba situat en un antic casal, propietat de Pere de Sala el 1576 . Durant els segles XVIII i XIX va ser habitat pels Serra. Un membre notable d’aquesta família va ser Bonaventura Serra i Ferragut (1728-1784), un dels més destacats exponents de la Il·lustració mallorquina. El 1892 l’antic edifici va passar per herència a la família Espanya i, immediatament, va ser reedificat i convertit en l’Hostal Isabel II. Recentment ha estat rehabilitat com edifici d’habitatges plurifamiliar.

Podem observar l’original ornamentació que cobreix la seva façana. Cadascuna de les finestres es troba emmarcada per una motllura que acaba en sengles relleus que representen caps de figures mitològiques, al·legories religioses i altres iconografies simbòliques. D’un total de vint-i-vuit màscares, destacam l’al·legoria de la Fe, de Mercuri i de Medusa, a més de representacions de diferents bisbes i reis. En el cantó que mira al carrer Portella sobresurt un singular rellotge de sol, portat per un àngel amb un filacteri amb el següent missatge: Ultima multis (“L’última [hora] per a molts”). L’interior té un interessant pati neogòtic, amb una escala excepcional.