Can Fortesa des Sitjar

Ens dirigirem a la plaça del rei Joan Carles I on hi ha la font de les Tortugues. Girarem a l’esquerra per l’Avinguda de Jaume III i en la primera travessia a la dreta, en el carrer de la Concepció, en el núm. 24, se situa aquest casal.

Aquest edifici presenta un pati model de la transició entre el segle XVII i XVIII. L’entrada està coberta amb un cassetonat de fusta. El pati descobert està format per quatre arcs rebaixats que descansen sobre vuit pilastres de pedra maresa, amb capitells de tradició coríntia i escut dels Safortesa. L’escala se situa a la dreta, amb passamà de ferro amb balustres plans. La galeria de la planta noble té balustrada, sense columnes, i coberta amb cassetonat de madera sostingut per una jàssera. L’Arxiduc esmenta “la bella galeria amb sostre cassetonat”. També tenen balustrada les dues finestres balconeres dels laterals. Sota la galeria, al fons del pati, es troba una font amb una màscara i la corresponent pila.