Can Oms

Continuam fins al final de Zanglada i donarem al carrer del ‘Almudaina. En el núm. 7 se situa aquest casal.

Va ser la casa de la família Doms des de 1642. En el segle XVIII es va reformar. Els arcs rebaixats, la naia lateral de la balustrada superior, la finestra balconera amb llinda i amb balustrada ornamentada amb l’escut dels Oms, i l’escala de pedra de Santanyí amb barana de ferro forjat, configuren l’escenografia del pati. A l’entrada, a l’esquerra, destaca un portal d’estudi amb decoració gòtica amb les armes dels Armadans, que prové de la desapareguda casa denominada Can Poquet del carrer Can Sans. Actualment és propietat de l’Ajuntament de Palma.