Can Prunera

En el mateix carrer de la Lluna, en el número 90, trobam aquest casal.

És un edifici construït entre els anys 1909 i 1911 . Va Ser manat realitzar per Joan Magraner –Prunera-, enriquit amb un negoci de majorista de fruites a Belfort (Alsàcia, França), i la construcció s’atribueix indistintament a Joan Rubió i Bellver i a Antoni Gaudí, però no hi ha cap document que així ho registri.

Presenta una impressionant façana de pedra calcària, de tres plantes d’alçat , amb profusió de relleus vegetals i obertures parabòliques i ondulants. La planta baixa mostra un portal de llinda, amb brancals encoixinats, una cornisa rectilínia com entaulament i un frontó floral; la porta és de fusta ricament tallada; dues finestres balconeres s’obrin en els laterals, amb barana de ferro forjat. En el primer pis hi destaca un balcó corregut amb una traballadíssima reixa de ferro, amb florons i altres motius vegetals; s’obrin tres finestres balconeres coronades amb el corresponent frontó. En el segon pis es troben tres finestres onades, la central geminada, amb un motiu floral en la petxina. La façana està rematada amb un arc triomfal en el qual apareix la data de 1911, centralitzada en una cartel·la . L’interior mostra igualment molts elements decoratius, com l’ornamentació pictòrica de les parets, amb motius vegetals i zoomòrfics, les rajoles policromes i el tractament artístic de la fusta i dels vitralls. Hi destaca una elegant i lleugera escala interior, de traçat helicoïdal. El disseny orgànic dels mobles i altres objectes domèstics demostren la consecució de l’art total, anhelat per l’estil modernista en totes les seves variants.