Can Ribas de Pina

Començarem el recorregut pel carrer de Can Savellà, situat a l’esquerra de la plaça Quadrado, per darrera de la plaça de Sant Francesc. En el núm. 23 trobarem aquest casal.

L’edifici va ser adquirit per Miquel Ribas de Pina el 1718. Els seus orígens són gòtics, però el pati conserva l’estructura del segle XVIII, ja que va ser construït cap a 1754. Té planta lleugerament irregular, amb l’escala a la dreta protegida per un ràfec. La naia amb balustrada separa el pati del jardí, al com s’entra per una reixa de fusta emmarcada per un gran arc.