Can Sant Simó

En el carrer de Sant Jaume número 7, en la part oposada de la Fundació Barceló, ens trobam amb l’edifici anomenat Can Sant Simó.

Can Sant Simó era propietat en el segle XVIII de la família Orlandis. El 1803 Josepa Orlandis i de Comelles es va casar amb Louis de Saint-Simon, comte francès instal·lat a Mallorca el 1795, després d’abandonar la França revolucionària.

És un edifici que segueix la tendència historicista renaixentista, obra de Miquel Ferrà, realitzat entre 1854 i 1856, per iniciativa de Lluís de Sant Simó i Orlandis, fill del primer comte de Sant Simó a Mallorca. Presenta un alçat de quatre plantes: una planta baixa d’aparell rústic amb arcs cecs; la planta noble i el segon pis es mostren solcats per quatre pilastres sobre plints, amb fusts estriats i capitells corintis. Presenten també pannells amb relleus decoratius i, una alternança rítmica de finestres i balcons. Destaca l’escut dels Sant Simó sobre el balcó central.

A l’interior, un vestíbul amb coberta de volta d’aresta comunica amb el pati descobert central, de planta rectangular. L’accés principal als pisos superiors presenta quatre columnes jòniques que deixen pas a una escala de tipologia imperial de marbre blanc. A la dreta, hi ha una finestra coronella reconstruïda i recol·locada. El jardí presenta una interessant exedra classicista.