Can Torrella

Un poc més lluny en el mateix carrer de Sant Jaume, en el número 17, ens trobam Can Torrella.

L’antic casal pertanyia ja en el segle XVI a la família Gual, senyors de Canet. A finals del segle XVIII (1799), va passar a les mans dels Torrella, que van adquirir unes cases i un hort, espai que posteriorment es va transformar en jardí. La família propietària es va conèixer amb el nom de Gual de Torrella.

L’estil del casal s’inscriu dins un classicisme tardà d’arrels molt academicistes, allunyades de la tradició mallorquina. Conserva la façana original del segle XIX, ja que la resta del casal va ser reconstruït completament el 2002 i es va perdre un interessant i luxós interior, a més d’un espectacular jardí.

La façana és obra de Juan Bautista Peyronnet cap a 1860, el qual va arribar a Mallorca per a treballar en la reconstrucció de la façana principal de la Catedral de Mallorca. En la mateixa època, va realitzar aquesta obra, consistent bàsicament a adossar una nova façana a l’antiga construcció. La planta baixa presenta un parament encoixinat i les obertures de la façana es distribueixen simètricament. Les finestres del primer i segon pis es troben flanquejades per pilastres corínties i estan coronades, alternadament, per frontons corbats, triangulars o en cornisa, marcant un ritme dinàmic de clara tradició miquelangelesca. Els frontons originals de la planta noble contenien elegants relleus a l’interior, però van ser eliminats en una reforma posterior, per incloure una nova planta, entre la planta noble i el segon pis.