Can Vivot

En el núm. 4 del mateix carrer es situa Can Vivot.

En el segle XVII el casal va passar a les mans dels Sureda. El que seria el primer marqués de Vivot, Joan Sureda i Vilallonga, a principis del segle XVIII va fer construir un nou casal sobre l’anterior medieval. Correspon a l’època de plenitud dels patis barrocs de Palma. El pati, actualment és el més emblemàtic, sumptuós i elegant de la Ciutat. La seva grandesa, la riquesa de materials emprats en el seva construcció, el tipus d’elements arquitectònics i decoratius, denoten la riquesa i el refinament de la família. Conserva un ric empedrat, formant dibuixos geomètrics. L’escala central és de tipologia imperial: un únic cos central divergeix en dos trams laterals, per convergir en el replà del pis superior. Destacam també les columnes bombades, amb èntasi, decorades amb capitells de tradició coríntia, els pilars amb estípits sobre plints, i, enmig de l’escala, el monumental escut d’armes del primer marquès de Vivot. La galeria de la planta noble mostra tres arcs de mig punt.