Cas Turs i l’edifici de la Mutual

El pla d’urbanització d’ambdós costats del passeig data de 1912-1913. De l’any 1916 és l’edifici situat en els número 5-7 del passeig que es coneix com Cas Turs. El projecte i la construcció es deuen A Antoni Costa Marí. A la seva façana poden observar-se influències de l’estil colonial. Una de les seves aportacions noves va ser la presència de banys individuals per a cada casa.

De 1914 és l’edifici de la Mutual, que ocupa els número 8-16 del passeig. L’ajudant d’Obres Públiques Salvador Quetglas Ramon va impulsar la creació d’una associació eivissenca per a acollir-se a unes ajudes del Govern Canalejas per la construcció de nous habitatges. L’associació es va denominar “Mutual constructora” i d’aquí prové el nom de l’edifici. El propi Quetglas va ser autor del projecte que va constar de cinc escales d’habitatges adossats. Les obres van començar el gener de 1914, a càrrec del constructor Vicent Bonet “Carabassó”, i van finalitzar l’any 1929 . Algunes institucions, com la Comandància Militar o la Creu Roja, van tenir aquí la seva seu.