Casa de l’Almoina

Començarem la ruta per la Casa de l’Almoina situada al fons de la façana de l’Almoina de la Catedral (costat esquerre exterior), situada perpendicularment al mur lateral del temple. Constitueix l’entrada de les visites a la seu catedralícia.

El nom prové de les almoines que s’hi repartien als pobres després de la missa. A la façana hi destaca el portal d’ingrés, ogival i dovellat i els arcs conopials de la primera planta. Sobre la dovella central del portal es troba un relleu a la peanya, el qual presenta la data de 1529. Constitueix una mostra del gòtic civil mallorquí tardà, que ja presenta elements de transició al renaixement, com la simetria arquitectònica.