Casal Balaguer

Tornam a la plaça de les Tortugues i seguim recte pel carrer Unió, on en el núm. 3 trobam el Casal Balaguer.

També conegut amb els noms de cal Marquès del Reguer i can Blanes, en el segle XVI va pertànyer a la família Sanglada, que va entroncar en el segle XVIII amb els Estimar de Montaner (marquesos del Reguer). Mateu Gual-Sanglada va promoure una reforma, abans de 1730. Després d’un plet, es van instal·lar els marquesos del Reguer. El segon marquès del Reguer, Josep Amar de Montaner i Sanglada, mort el 1775, va patrocinar altra reforma de la casa. Donya Isabel Amar de Montaner, esposa del comte de Sant Simó, va aportar al matrimoni aquesta casa. A mitjan segle XIX Jordi de Sant Simó i Montaner, propietari llavors, va vendre el casal a Antoni Blanes, comerciant originari d’Artà que va fer gran fortuna a Amèrica. Els Blanes van reformar de nou l’edifici, encegant dos trams del pati, que era dels grans de la ciutat. En el segle XX passa a ésser del músic Josep Balaguer, qui ho va llegar a l’Ajuntament per convertir-se en la seu del Círculo de Belles Artes de Mallorca.

El portal està format per un gran arc de mig punt. Originalment, hi havia també dos portals rebaixats que comunicaven amb el pati, avui ocupats per comerços. L’entrada està coberta amb cassetonat. Els arcs laterals apareixen cegats i, mostren les columnes i els capitells de tradició jònica embotits en els murs; presenten les restes dels escuts, que foren esborrats. A continuació, un gran arc rebaixat comunica amb el pati obert, amb sòl empedrat. Després del pati, s’estén altre tram cobert amb cassetonat, des d’on arrenca l’escala de tres trams.