Cases de Son Tugores

Quan baixam pel carrer Son Duran arribam a un encreuament de camins. Seguim pel carrer del torrent de s’Estret i prenem el primer carrer a l’esquerra, de ca na Fara. Al final prenem la dreta pel carrer Pujol fins arribar al carrer Passatge de Gerreria. El seguim i passarem per Son Sitges, i girarem a l’esquerra en el carrer Blanc de Són Penyaflor. Quan aquest acaba, a la dreta, trobarem Són Tugores.

Al final de la zona urbana es troben les cases de Son Tugores, actualment propietat de l’Ajuntament d’Alaró, i en elles un hort de feixes i un molí hidràulic. El cabal d’aigua corresponent a aquestes cases es reservava en un gran safareig situat al costat del molí.