Can Casasayas

Molt a prop del Forn des Teatre, a la dreta, a la plaça del Mercat número 13 i 14 , se situen les cases Casasayas, també conegudes com edifici Casasayas i pensió Menorquina.

Es van construir entre 1908 i 1911 a instància de Josep Casasayas Casajuana, propietari de la pastisseria Can Frasquet. El projecte és de Francesc Roca, qui va dirigir les obres en una primera fase, però van ser acabades sota la direcció de Guillem Reynés. Són edificis simètrics, d’idèntica factura, separats pel carrer de Santacília, encara que van ser planejats amb la intenció d’unir-se, però aquest projecte mai es va dur a terme. El tractament ondulant de la façana afavoreix el dinamisme i plasticitat de l’edifici. Apareixen representades estilitzacions de falgueres, acants i papallones, especialment en les balustrades i en el ferro forjat de les balconades. Les plantes baixes interioritzen els elements constructius, com les columnes metàl·liques. No obstant això, per a alguns, l’edifici pot enquadrar-se en l’estil sezessionista, per la presència de línies rectes, sense decoració floral, animal o antropomorfa clara.