Catedral de Mallorca

Anirem a la dreta cap al carrer de l’Estudi General Lul·lià i girarem a l’esquerra, aproximadament a uns 100 metres, fins arribar al carrer del Palau Reial. En aquest punt giram a l’esquerra i a uns 60 metres a l’esquerra trobam la Catedral.

A la façana principal o de l’Almudaina, cap a la meitat de l’alçat, a l’esquerra, destaca l’escultura de Guillem Galmés que representa a Ramon Llull (1878). La segueixen les de Sant Pere, Sant Pau i Santa Catalina Thomàs. A la part del Mirador hi ha gravats dos grafits de l’Arbre de la Ciència lul·lià. Ja a l’interior, la representació més destacada de Llull la constitueix una pintura de Guillem Mesquida (s. XVIII), a la capella de la Puríssima Concepció (primera del lateral esquerre). A la següent, dedicada a Sant Sebastià trobam una estàtua de Ramon Llull, obra de Joan Muntaner (s. XVIII).

Així mateix, en la capella del Sagrat Cor de Jesús (segona del lateral dret) tenim els sepulcres de Beatriu de Pinós i de Pere Joan Llobet, dos lul·listes del segle XV. I, en aquest mateix lateral es troba una altra capella amb matèria lul·liana. Es tracta de la sisena, dedicada a Nostra Senyora de la Corona, que l’abans esmentat Bartomeu Llull, convertí en patronatge de Ramon Llull, la seva imatge pot veure’s en el medalló de la reixa de ferro.