El Temple

Seguint cap a l’est i creuant un antic barri de terrissaires islàmiques, arribarem a l’edifici conegut com El Temple prop de la plaça de la Porta del Camp, al principi, a l’esquerra, de l’Avinguda Gabriel Alomar i Vilallonga (pel costat que dóna a la mar).

Es tracta per una banda d’un recinte fortificat que es va construir per defensar la zona més feble de la fortificació de la ciutat de manera que , per a entrar a la ciutat, havia de creuar-se una porta, un recinte rectangular amb torres i una segona porta, que actualment podem veure.

Durant l’època musulmana la ciutat de Madina Mayurqa va ampliar el perímetre de la seva fortificació amb un segon i tercer recinte amurallat. Adossada al tercer cinturó de muralles es trobava una almudaina o fortificació, anomenada Gumara, amb els seus propis murs i flanquejada per dotze torres de defensa. La data de construcció es remunta al segle XI, en plena època taifa. L’edifici havia de ser del mateix tipus que l’Almudaina del carrer del Palau Reial, amb murs robusts i torres d’argamassa amb cantons de picapedreria. Era un petit castell amb un pati interior, que defensava l’entrada propera, la Porta del Camp.