Claustre de Sant Francesc

A la dreta de la plaça i de l’església de Santa Eulàlia, avançarem pel carrer del Convent de Sant Francesc. El recorrerem fins el final i en trobarem amb la plaça de Sant Francesc on es troba el convent.

Els franciscans ocuparen aquest solar l’any 1281 i hi edificaren una església i un convent gòtic. A continuació explicarem l’església i el claustre del convent.

És el primer claustre gòtic de la Corona d’Aragó. Presenta una planta trapezoïdal, amb arcs ogivals polilobulats recolzats sobre cent quinze esveltes columnes de secció quadrilobulada. El sostre es configura a partir d’un cassetonat policromat on es representen els escuts de la Corona Catalanoaragonesa i de la Universitat del Regne de Mallorca. La galeria nord és la més antiga i s’hi alternen columnes de major i menor gruix, amb arcs trilobulats. Les demés galeries són posteriors, amb columnes uniformes i arcs ornamentats, que poden arribar a tenir cinc lòbuls. La galeria meridional és la més moderna, del segle XV. El parament i el terra dels passadissos contenen làpides de les setanta-dues famílies nobles que tenien sepultura en aquest recinte.