Conquesta i Regne Privatiu

La Corona d’Aragó va experimentar, durant els segles XIII i XIV, una important expansió cap al Mediterrani, incloent la incorporació de les Illes Balears. La repoblació després de la conquesta va aportar una cultura, una llengua, una religió i unes institucions, senyes d’identitat que han arribat fins avui.