Consolat de la Mar

A l’esquerra de la Porta Vella, en el mateix Passeig de Sagrera, es troba el Consolat.

Actual seu de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma, fou tribunal de la jurisdicció dels homes i dels assumptes de la mar.

L’estil de l’edificació es considera de transició del Renaixement al Manierisme i va ser acabat l’any 1669. Consta d’una planta irregular, producte de l’addició de diversos volums. La façana presenta una divisió en tres plantes, tradicional a Mallorca: la planta baixa fa la funció de sòcol de la planta noble, que presenta una galeria de cinc arcs rebaixats sobre columnes anellades i una balustrada, que s’obrin a la galeria cinc portals amb frontons triangulars interromputs per escultures. El treball escultòric s’atribueix a Pere J. Pinya i Antoni Carbonell. A l’interior hi destaca la sala amb cassetonat de fusta.