Dades i Descàrregues

Dificultat:
Fàcil. En automòbil per a arribar d’un municipi a un altre, i a peu per dins aquests.
Durada:
Excursió de tot el dia.
Longitud:
85 Km, aproximadament, per a arribar a tots els punts.
D’interès:
Per a entrar en contacte amb el que va ser l’Islam a l’illa de Menorca, pot realitzar-se una ruta que travessa l’illa d’est a oest, de Maó cap a Ciutadella. Pot visitar-se el Museu de Menorca (Maó), obert de dimarts a diumenge, i també el Museu Municipal de Ciutadella, obert de dimarts a dissabte. Es pot acabar la ruta visitant l’ecomuseu del Cap de Cavalleria.

Descàrregues: