Dades i Descàrregues

Dificultat:
Baixa. Amb cotxe per l’arribada a les possessions i visita a peu de les cases i el seu entorn..
Durada:
3 hores.
Longitud:
1,5 Km des del punt 1 al 2.
D’interès:
Ambdues possessions es poden visitar i alberguen sengles museus dedicats a la figura de l’Arxiduc LluísSalvador. A més, Miramar recorda també la figura del genial Ramon Llull.
Descàrregues: