Dades i Descàrregues

Dificultat:
Mínima. El trajecte ha de realitzar-se a peu.
Durada:
existeixen diverses maneres de visitar aquestes quatre institucions: de forma més completa amb guies, prèvia concertació a l’organisme corresponent, en aquest cas tendria una durada d’unes 3 hores en total. També poden visitar-se per lliure, tenint en compte que hi haurà un accés limitat ja que no es podrà entrar en algunes sales sense el guia corresponent. En aquest cas la durada seria d’1 hora aproximadament.
Longitud:
1 Km.
D’interès:
És una ocasió única per a conciliar origen i actualitat de les institucions que ens regeixen, a més de poder observar excel·lents exemples de l’arquitectura i les arts plàstiques mallorquines des de meitat del segle XVII fins al XX.
Descàrregues: