Dades i descàrregues

Dificultat:
Fàcil. L’excursió transcor per carretera rural exceptuant un tram per a arribar Al punt 3, que cal vorejar la costa a peu per un camí d’1 ,8 km.

Durada:
6 hores aproximadament.

Longitud:
79 Km. des del punt 1 al punt 7

D’interès:
Capocorb és un dels escassos jaciments arqueològics mallorquins habilitats per a la visita turística i l’únic que ho és per iniciativa privada. El seu horari de visita és de 10 a 17 hores. El preu d’entrada és de 3 €.

Descàrregues: