Edat Mitjana i Renaixement

Època de diferents revoltes socials, sobretot a l’illa de Mallorca, que van marcar aquest període, passant d’una època d’esplendor a un temps de crisi, marcat per pestes, fam i invasions corsàries.