El Consolat de Mar

La darrera institució d’aquesta ruta és la seu del Govern de les Illes Balears situada en el Passeig de Sagrera. Per arribar-hia des del Parlament, hem de baixar el carrer Conquistador fins a la Plaça de la Reina, girar a l’esquerra per l’Avinguda Antoni Maura i al finalitzar-la girm a la dreta. Després de recórrer uns 100 metres, a la dreta, trobarem l’edifici de la Llotja i, uns 50 metres més cap a endavant, el Consolat de Mar.

A nivell artístic aquest edifici pot considerar-se de transició del Renaixement al Manierisme. Es va acabar de construir l’any 1669 . El treball escultòric s’atribueix a Pere J. Pinya i Antoni Carbonell (també va intervenir en la façana de l’Ajuntament). Consta d’una planta irregular, producte de l’addició de diversos volums en el transcurs del temps. La façana presenta una divisió en tres plantes, tradicional a Mallorca (arquitectura civil): la planta inferior funciona com sòcol de la planta noble, que presenta una galeria de cinc arcs rebaixats sobre columnes anellades i una balustrada, que s’obrin a la galeria cinc portals amb frontons triangulars interromputs per escultures. A l’interior hi destaca la sala amb cassetonat de fusta.

A la part posterior de l’edifici té adossada la capella de la Llotja finalitzada el 1600 i just al costat l’edifici de la Llotja. Aquest darrer, gran obra de l’arquitectura gòtica civil de Mallorca, va ser construït per Guillem Sagrera com seu del Col·legi de Mercaders. Actualment la seva funció és la d’albergar importants exposicions. Amb anterioritat a 1983 va ser utilitzat com espai de reunió del Parlament dels Illes Balears.

El Consolat de Mar i la Llotja durant la transició democràtica van ser propietat de la Diputació Provincial de Balears, institució que va desaparèixer al crear-se els Consells Insulars. Aquests edificis no van ser transferits al Consell de Mallorca ja que per la seva representativitat i interès històric eren un espai adequat per a albergar el govern de la Comunitat Autònoma.

El Consolat de Mar actualment situa les dependències del President del Govern de les Illes Balears i és l’emplaçament on tenen lloc els Consells de Govern on s’aproven les diferents decisions que afecten la vida dels ciutadans.

L’edifici es pot visitar si es concerten visites en grup i el dia de la Comunitat Autònoma solen realitzar-se unes jornades de portes obertes a la institució.