El fòrum: la plaça pública i centre de la ciutat

Per a anar a aquest punt hauríem de fer marrada en el nostre recorregut. Tornarem a al carrer Zanglada i el recorrerem fins a topar amb el carrer de Sant Roc. En el cantó amb el carrer Estudi General trobam l’Estudi General Lul·lià.

El fòrum en les ciutats romanes era el seu centre neuràlgic. Allà es trobaven les principals institucions cíviques de la urbs: el temple o temples, per a rendir culte als déus i a l’emperador; la basílica, amb les funcions de tribunal de justícia i comercial; el comitium, format pel senat, amb funcions electorals i legislatives; el tresor; l’arxiu; i les cúries (funcions legislatives). A dia d’avui sembla molt probable que el fòrum de Palma degué estar en la part més alta de la ciutat, just darrere de l’actual Catedral. Això ho sabem sobretot gràcies a l’estudi de la trama urbana fossilitzada en els actuals carrers del centre de Palma, a la troballa de les restes d’una edificació monumental trobada en l’Estudi General Lul·lià, a les edificacions ja exposades al nord de l’absis de la catedral, i al carrer amb plints per estàtues documentats en les dependències annexes també al costat nord de la Catedral.

Els carrers que envolten l’edifici de l’Estudi General formaven part de la trama urbana romana, estructurada rígidament en quadrícula. El carrer de Sant Roc, de clara orientació nord-sud, seria hereva del card màxim romà, mentre que el carrer Estudi General ocuparia el lloc del decumanus major, orientat d’est a oest. La intersecció d’ambdós carrers determinaria igualment la ubicació del fòrum. Paral·lels a aquests, discorrien els carrers secundaris que reforçaven aquesta trama urbana de tendència ortogonal.