El Hospital de Sant Pere i Sant Bernat (l’Hospitalet)

Tornem enrere pel carrer de la Portella fins al final i entrarem el carrer de Sant Pere Nolasc. Girarem pel segon carrer a l’esquerra, el carrer de Sant Bernat, on en el núm. 1 trobarem l’Hospitalet.

El seu origen es troba en dues cases que foren donades a l’Església, per a ser destinades a hospital per a cures pobres i seu de la Cofraria de Sant Pere i Sant Bernat. En el segle XVIII, a partir de la unió de les dues cases esmentades, es construí el nou hospital, conegut popularment amb el nom de l ‘Hospitalet. El projecte arquitectònic s’atribueix a Antoni Mesquida, i els treballs escultòrics a Miquel Thomàs. La façana presenta tres portals barrocs, de gran dinamisme i ornamentació, que es poden considerar d’estil Rococó. El portal lateral esquerre, que condueix a les antigues dependències de l’hospital, acull la figura de sant Pere dins d’un nínxol, i es troba emmarcat per decoració de rocalla. El portal lateral dret, idèntic en estructura al de l’altre extrem, configura l’accés a la capella o oratori de la institució, i emmarca la imatge de sant Bernat. El portal principal mostra un nínxol amb coberta de petxina que conté la imatge de la Verge Maria. El pati presenta arcs rebaixats sobre columnes amb capitells de tradició jònica. Els espais coberts es resolen amb cinc trams de volta d’aresta. L’escala, a l’esquerra del pati, és de tres rams i condueix a una galeria amb tres arcs de mig punt amb balustrada. Al fons se situa jardí, amb accés des del claustre per una treballada barrera de fusta calada.