El Museu de Mallorca

Per finalitzar el recorregut, anirem fins al final del carrer Sant Roc, girarem a l’esquerra pel carrer Capiscolat. Continuarem i donarem al carrer de Sant Pere Nolasc. Seguirem recte fins trobar la intersecció dels carrers Morey, Miramar, Puresa i Portella. Ens endinsarem per aquest , on trobarem el Museu de Mallorca en el número 5.

En el Museu de Mallorca –instal·lat a l’immoble conegut com Ca la Gran Cristiana- es pot veure una petita selecció de gran part dels millors materials d’època antiga trobats a Mallorca i a les seves aigües.

Una vegada passades les sales de prehistòria i protohistòria, la ruta contínua per unes vitrines on es pot apreciar part del carregament de la nau romana republicana trobades a la Colònia de Sant Jordi, i que hagué de naufragar en un moment proper al 100 a C. A continuació està exposada una mostra tipològica de les àmfores romanes més comunes de la mar de Mallorca, i una sèrie de lingots de plom trobats en aigües de Cabrera. En la mateixa sala es mostren materials ja d’època romana, però trobats a santuaris de tradició indígena talaiòtica. Entre aquests destaquen en gran manera les figurites de bronze descobertes en el santuari de Son Corró de Costitx.

La relació comercial entre Roma i l’illa va ser intensa, i va començar molt abans que la conquesta romana. Les principals proves d’això són les troballes d’àmfores, aixovars i altres objectes ceràmics, molts d’ells marcats amb la signatura del ceramista, que és molt útil per conèixer la seva datació i procedència. En el Museu de Mallorca trobam diversos exponents d’aquests objectes. La ceràmica més comuna oposada és l’anomenada terra sigillata. Aquesta era de color vermellós brillant, en ocasions es decorava amb figures i elements estampats, i es fabricava a Arezzo (Itàlia). També trobam més objectes ceràmics d’altres zones d’Itàlia, Hispània, Sud de la Gàl·lia i Nord d’Àfrica. Entre aquests, n’hi havia funcionals (culinaris, llucanes) i santuaris o d’adorn (vidres, bronzes, joies, teles, etc.). També fruit d’aquests contactes s’han trobat una gran quantitat de monedes d’or, plata i bronze.

A part d’aquestes importacions, hem d’assenyalar que en la ciutat romana havien d’existir tallers artesans dedicats a la fabricació d’objectes necessaris per l’esdevenir quotidià, com eines, teixits, mobles i, també, ceràmica de fabricació local.

Seguidament, ja es passa, dins del museu a una sèrie de sales pròpiament d’època romana, on es recrea una taverna (és a dir, una botiga), part d’una domus (casa senyorial) amb el seu atri i la seva cuina, i un columbari (lloc on es dipositaven les cendres dels difunts). A la taverna i en la cuina de la domus es troben nombrosos objectes ceràmics de l’època, ja siguin per cuinar, com servei de taula, o de rebost. En el columbari, a part d’algunes urnes que contenien les cendres dels difunts, també es poden apreciar algunes de les làpides sepulcrals de la necròpolis de Sa Carrotja (Santanyí), lloc on va aparèixer el conjunt epigràfic romà més important de l’illa.

Deixam l’època romana en el museu, per a endinsar-nos en la sala dedicada al temps de l’Antiguitat tardana, que en el cas de Mallorca abasta del segle V al X d C. En ella es pot contemplar el escaldasalses de vetrina pesant trobat a Pollentia, una ceràmica pròpiament bizantina del segle IX d C. També es poden veure diversos ploms funeraris amb inscripció hebraica trobats a Les Fontanelles de Son Torrella a Santa Maria del Camí, que es poden datar entre el final de segle IV i inicis del segle V dC, i presenten un text gravat que repeteix el nomeni Semuel Bar Haggay, és a dir, ‘Samuel fill de R. Haggay’. A més s’exhibeixen uns aplics metàl·lics de Son Oms, una botelleta de vidre de Son Peretó i diverses monedes entre les quals destaquen dues solidus d’or trobades a la basílica de Son Fadrinet (Campos). Precisament d’aquesta basílica procedeixen els mosaics que cobreixen gran part de la superfície de la sala.