El Règim Autonòmic (1983-2001)

L’1 de març de 1983 va entrar en vigor l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Amb ell va desaparèixer el Consell General Interinsular i es va crear una nova organització institucional integrada pel Parlament, Govern i els tres Consells Insulars.

Les primeres eleccions autonòmiques de 1983 van iniciar la Primera Legislatura. El resultat va ser un empat en nombre de vots entre el PSOE i la coalició AP-PDL-UL. Finalment Gabriel Cañellas Fons, d’AP-PDL-UL, va ser investit, amb els vots d’UM, primer president de la Comunitat Autònoma. El govern durant aquesta primera legislatura va intentar fer èmfasi en el tema turístic, matèria que es va destacar en el discurs d’investidura del President.

La segona legislatura va ser la de la consolidació del pacte d’AP-PL i UM. Gabriel Cañellas va ser investit president del Govern gràcies a l’abstenció del CDS. En aquesta legislatura es va aprovar la Llei d’Espais Naturals protegint importants zones de l’illa i també destaca la declaració de Cabrera com Parc Natural a instàncies del Parlament. En matèria turística es va crear la primera llei de Camps de Golf. Des del punt de vista de la consolidació institucional cal destacar l’aprovació el 1989 de la Llei de Consells Insulars on es definien les seves competències i funcions.

A la tercera legislatura Gabriel Cañellas va ser investit president per tercera vegada, gràcies al suport de la coalició PP-UM. Durant aquesta legislatura es va iniciar un important procés de transferència de competències des del Govern als Consells Insulars.
A la quarta legislatura Gabriel Cañellas va ser investit president del Govern novament, però al poc temps va dimitir a causa del “ cas Túnel de Sóller”. El substituí inicialment Cristòfol Soler que alhora va dimitir per desencontres interns i va ser substituït per Jaume Mates Palou el maig de 1996. Malgrat la inestabilitat institucional durant aquesta legislatura es va reformar l’Estatut d’Autonomia el març de 1998 i es van aprovar les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears –DOOT- el 1999

La cinquena legislatura és la de la pèrdua de la majoria absoluta del PP A les principals institucions s’aplicà el denominat “Pacte de Progrés” i es va investir Francesc Antich, del PSOE, president del Govern. La legislatura es va caracteritzar per una important sensibilitat territorial i mediambiental.

En la sisena legislatura (2003-2007) el PP va obtenir una majoria absoluta en el Parlament i Jaume Matas va ser investit novament president de la comunitat. Aquesta legislatura es va caracteritzar per la construcció de grans infrastructures i una important reforma de l’Estatut d’Autonomia fruit del consens entre el PP i el PSOE.

En les eleccions de maig de 2007 el PP va perdre la majoria absoluta i un nou pacte va possibilitar l’accés de Francesc Antich a la presidència del Govern.