El Sector Oest. Edifici C

La inexistència de referències literàries a Sanisera posteriors al segle I dC i el fet que Sever, a principis del segle V, no l’esmenti, semblen un clar símptoma que feia anys, o més aviat segles, que la seva població havia passat ja a un segon pla. De tota manera, l’arqueologia ens demostra que continuava habitada, tant pels materials que trobam en el seu solar, com per una sèrie d’estructures que s’han anat desenterrant.

En ús en el segle IV dC, s’ha localitzat un edifici situat en el costat occidental del jaciment. D’aquesta construcció s’han excavat un total de vuit habitacions, totes elles de planta quadrada o rectangular. Gràcies a les dades obtingudes durant els treballs arqueològics s’ha pogut apreciar que dues d’elles estarien destinades a habitatge, altres dues a magatzems, una a corral, dues a treballs industrials i dues a patis. Aquest edifici es va poder relacionar amb una explotació agrícola-ramadera, amb alguns detalls de caràcter productiu. Aquesta producció queda reflectida, entre altres coses, per la presència de dos dipòsits interconnectats. Desgraciadament fins a dia d’avui no s’ha pogut determinar quin tipus de productes es van elaborar en el lloc, encara que no pot desestimar-se una producció vinícola com la que ens testimonia Sever de Menorca quan ens parla d’unes vinyes, una premsa i una cuba localitzades en el camp menorquí. Tornant a les dades que es tenen d’aquest Edifici C, tot apunta que aquesta edificació estaria funcionant fins a com a mínim el segle VI dC.