Es Racons

Per a arribar a Es Racons, hem de sortir des de Llubí pel carrer Sineu, per a arribar a un camí que condueix a la carretera de Sineu. A mitjan quilòmetre del poble trobarem, a mà esquerra, les restes de la muralla del poblat talaiòtico, que d’altra banda està completament arrasat. Un poc més endavant es troba el gran centre cerimonial d’aquest poblat, del que destaquen, a banda i banda del camí, dos grans talaiots circulars, que es miren des de fa segles a través de les seves entrades afrontades. El més gran dels dos arriba als 5 metres d’altura.

En aquests talaiots no s’han realitzat excavacions, encara que es van netejar de pedres i mates.

Cent metres més enllà, al costat de la casa del Molí d’en Blanc, el centre cerimonial continua i es poden veure restes d’altres talaiots, santuaris i coves.

Aquest conjunt des Racons és un dels millor conservats de l’illa, on es pot apreciar amb claredat la relació existent entre els poblats i els seus centres cerimonials pròxims, composts aquests per talaiots quadrats, circulars, túmuls, als quals posteriorment se’ls van afegir santuaris i altres edificis.