Estació del Tren

Anam cap a l’Estació del Tren, situada a la plaça d’Espanya, per recordar la vaga general del 19 de juliol. Les organitzacions obreres i d’esquerra, com defensa contra el cop d’estat, havien declarat una vaga general, que el dia 19 es va notar a Palma -encara que era diumenge-, i, que Goded i García Ruiz van voler fer avortar per tots els mitjans possibles.

El mateix 19 de juliol els soldats del Regiment d’Artilleria es van ocupar de vigilar els serveis d’autobusos i tramvies, “obligant als obrers poc inclinats a sortir de grau o per la força i aconseguint donar a les poques hores la sensació de normalitat en aquells serveis que, gràcies a aquests treballs, no es van interrompre ni un sol instant”, i es van apoderar de “les quatre centrals de llum i força, comminant al personal obrer a no oferir resistència i obligant a la reacció i a reprendre el tràfic, el que es va aconseguir després de dominar algunes rebel·lies i realitzar algunes detencions, quedant des d’aquell moment militaritzades les centrals”.

En dies successius, “fins a la completa normalització de la ciutat” van continuar aquests serveis de vigilància, “dominant-se alguns focus de rebel·lia a fàbriques i cotxeres, detenint-se sospitosos i vigilant especialment els llocs de possible reunió dels rojos”.