Façana de l’Almudaina de la Catedral de Mallorca

Continuarem la ruta, dirigint-nos a la façana principal de la Catedral al carrer del Palau Reial (façana de l’Almudaina).

Ens fixarem en el portal major de la Seu, en la denominada façana de l’Almudaina. Si bé la façana actual va ser realitzada per Joan Baptista Peyronnet arran del terratrèmol de 1851, es conserva el portal de la façana original, començada a mitjan segle XVI i que contava amb dues torres laterals, tres rosasses i el portal major, flanquejat aquest per altres dos de menors dimensions. El portal major s’insereix en l’estil de transició del Renaixement al Manierisme, es va aixecar entre 1594 i 1601. Està dedicat a la Immaculada Concepció d’acord amb la iconografia contrareformista i va ser concebut com un gran arc triomfal, coronat de decoració vegetal, amb una volta. Els brancals es donen suport sobre pedestals amb mènsules manieristes. Dos cossos superposats de columnes estriades i amb garlandes emmarquen nínxols que contenen les imatges de Sant Gregori i Sant Jeroni (esquerra), de Sant Ambrosi i Sant Agustí (dreta) i, de Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista (superior). Presideix el timpà una imatge de la Immaculada Concepció envoltada dels quinze símbols de la lletania mariana. El trencallums és una columna coríntia sobre pedestal i la llinda conté un escut del bisbe Joan Vic i Manrique, patrocinador de les obres del portal.